Odszkodowania – Opole

Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych reprezentuje osoby, które zostały poszkodowane w różnych zdarzeniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wypadek komunikacyjny, kolizje, wypadek w pracy czy też wypadek podczas prac rolniczych, poszkodowani mogą liczyć na kompleksową pomoc Biura. Specjalnie dla naszych klientów, przygotowaliśmy ofertę, która zapewnia im oraz ich najbliższym pomoc na wielu płaszczyznach, dzięki czemu, mogą liczyć na pełne wsparcie. Miejscem działania naszego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych jest Opole, gdzie bezpłatnie analizujemy wszystkie zdarzenia, bez względu na to, czy chodzi o uzyskanie odszkodowania bezpośrednio po zdarzeniu, czy też o możliwość dopłaty do odszkodowania uzyskanego już wcześniej.

Dlatego właśnie, już dziś skontaktuj się z naszym Biurem Odszkodowań Komunikacyjnych i sprawdź, jaka kwota przysługuje Ci z tytułu odszkodowania.
Nie pobieramy opłat wstępnych!

Klienci naszego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych nie ponoszą kosztów wstępnych, ani też żadnych innych kosztów, które związane są z postępowaniem odszkodowawczym. Nasze biuro pobiera prowizję procentową, której wartość uzależniona jest od wysokości odszkodowania, jakie uzyskamy dla klienta. W przypadku, kiedy wystąpią czynniki, które nie pozwalają na uzyskanie odszkodowania, nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat, co gwarantuje im podpisana umowa.

Z naszym biurem współpracują najlepsi specjaliści: biegli z zakresu medycyny, rzeczoznawcy oraz prawnicy, co jest bardzo istotne ze względu na przebieg procesu likwidacji szkody oraz oczywiście jego końcowy wynik.

SPRAWDŹ, CZY MOŻEMY CI POMÓC!:
Nasze Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych, pomaga poszkodowanym, którzy ucierpieli w zdarzeniach, mających miejsce aż od 1997 roku:
– kierowcom,
– pasażerom pojazdów biorących udział w kolizji,
– pieszych, którzy zostali potrąceni,
– rowerzystom, którzy zostali potrąceni,
– osobom, których najbliżsi zginęli w wypadku,
– osobom, które zostały poszkodowane w czasie prac w gospodarstwie rolnym lub w miejscu wykonywania pracy,
– osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędów medycznych

CO ZYSKUJESZ NA WSPÓŁPRACY Z NASZYM BIUREM?
Dzięki pomocy Polskiego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych będziesz mógł ustalić i uzyskać adekwatne do wydarzenia roszczenie, taki jak:
– renta,
– odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia,
– odszkodowania z tytułu utraconego dochodu,
– zwrotu kosztów dojazdu,
– zwrot kosztów leczenia,
– utraty wartości pojazdu,
– zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
Oraz inne rozpatrywane indywidualnie roszczenia.
 


 
BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH
 
Podpisując umowę klienci Polskiego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych nie ponoszą żadnych kosztów wstępnych i kosztów postępowania odszkodowawczego. Wynagrodzenie Biura stanowi prowizja, która zależna jest od kwoty uzyskanego odszkodowania. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wywalczenie odszkodowania będzie niemożliwe, klient nie ponosi żadnych kosztów, co ma zagwarantowane w umowie.

Klienci Biura są reprezentowani na każdym etapie prowadzenia sprawy, na zarówno tzn. etapie przedsądowym i sądowym. Pracujemy z najefektywniejszymi polskimi prawnikami, rzeczoznawcami oraz biegłymi z zakresu medycyny, co ma ogromny wpływ na przebieg i końcowy wynik procesu likwidacji szkody.
 
KOMU POMAGAMY?
 
Pomoc Kancelarii skierowana jest do wszystkich osób poszkodowanych, które ucierpiały w zdarzeniach po 1997 roku , w szczególności do:
-kierowców,
-pasażerów pojazdów biorących udział w kolizji,
-potrąconych pieszych,
-potrąconych rowerzystów,
-osób, które straciły swoich bliskich w wyniku wypadku,
-poszkodowanych podczas prac w gospodarstwie rolnym lub w miejscu pracy
-poszkodowanych w wyniku błędów medycznych
 
JAKIE KORZYŚCI?
 
Skorzystanie z pomocy PBOK pozwoli ustalić i pozyskać adekwatne do wydarzenia roszczenia, które dotyczą wszystkich możliwych rodzajów roszczeń: m.in. renty, z tytułu utraty zdrowia, z tytułu utraconego dochodu, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów leczenia, utraty wartości pojazdu, zadośćuczynienia za ból i cierpienie, itd.