Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny z udziałem bliskiej osoby jest wstrząsającym przeżyciem, dlatego też wiemy jak ważna jest w tym momencie profesjonalna pomoc.
Specjaliści z Polskiego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych pomagają najbliższym, które straciły swojego bliskiego w wyniku wypadku: kierowców, pasażerów, potrąconych pieszych, rowerzystów, bliskich, którzy zginęli: wykonując swoją pracę, w wyniku błędu lekarza lub podczas prac polowych w gospodarstwie rolnym.
Pomoc Biura Odszkodowań Komunikacyjnych składa się m.in. z pomocy prawnej oraz w razie potrzeby z pomocy finansowej
Pomoc finansowa ma za zadanie wesprzeć rodzinę, szczególnie w tak ciężkich dla niej chwilach.
Pomoc prawna natomiast obejmuje szczegółową analizę zdarzenia, skompletowanie dokumentacji m.in. z policji, prokuratury ew. placówek medycznych, znajomość wykładni prawa i umiejętność jej stosowania, reprezentowanie klienta przed instytucją ubezpieczeniową oraz sądem.

Roszczenia jakie możemy uzyskać przez Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych:
1. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu związanych z:
a) przewozem zwłok, nabyciem trumny, zakupem miejsca na cmentarzu, usługą pogrzebową, ofiarą za nabożeństwo żałobne etc.,
b) organizacją poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.
c) zakupem odzieży dla zmarłego i oraz odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
d) postawieniem nagrobka,

2. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów leczenia poszkodowanego. Roszczenie to dotyczy kosztów poniesionych w związku z leczeniem poszkodowanego, który zmarł jakiś czas po zdarzeniu.
3. Roszczenie o rentę w związku z utratą środków utrzymania, które zapewniał zmarły
4. Roszczenie o stosowne odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z tytułu znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią poszkodowanego
5. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci poszkodowanego dla najbliższych członków rodziny zmarłego
Zadośćuczynienie pieniężne z art. 446 §4 KC, jako odszkodowanie za szkodę niemajątkową, ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia, uczucie pustki, osamotnienia doznanych w związku ze śmiercią poszkodowanego przez najbliższych członków rodziny zmarłego. Przy ustalaniu ww. kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności relacje i więzi łączące uprawnionego ze zmarłym, rodzaj i rozmiar ujemnych przeżyć doznawanych po śmierci poszkodowanego, w tym konieczność podjęcia leczenia, zmiany planów życiowych etc.

Dochodząc odszkodowania przez Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych ustalimy i uzyskamy adekwatną wysokość roszczenia, które jak pokazują realia są nie do uzyskania przez poszkodowanego w pojedynkę, bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.
Dlatego też zapraszamy do kontaktu już dzisiaj. Pytając nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać. Podejmujemy się analizy wszystkich spraw w których wypadki zdarzyły się aż od 1997 roku.
Klienci naszego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych nie ponoszą kosztów wstępnych, ani też żadnych innych kosztów, które związane są z postępowaniem odszkodowawczym. Nasze biuro pobiera prowizję procentową, której wartość uzależniona jest od wysokości odszkodowania, jakie uzyskamy dla klienta. W przypadku, kiedy wystąpią czynniki, które nie pozwalają na uzyskanie odszkodowania, nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat, co gwarantuje im podpisana umowa.