POMOC FINANSOWA

odszkodowanie_pbok_oferta

Pomoc finansowa skierowana jest do osób, których sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie są w stanie sami udźwignąć finansowego ciężaru jaki powstał na skutek wypadku.

Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych prowadząc badania nad ofertą uzyskało informacje, które w jednoznaczny sposób potwierdziły, iż wielu osobom poszkodowanym w wypadkach zaraz po zdarzeniu niezbędna jest pomoc finansowa.

Niektórzy poszkodowani mając trudną sytuację życiową nie są w stanie sami udźwignąć zaistniałej sytuacji. Pokrycie kosztów dojazdów do placówek medycznych, kosztów opieki osoby trzeciej, czy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego jest dla nich nierealne.

Wychodząc na przeciw najbardziej potrzebującym osobom poszkodowanym Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych stworzyło Program Pomocy Finansowej, który pomaga sfinansować najbardziej pilne potrzeby, w taki sposób aby jak najwcześniej zorganizować optymalną pomoc oraz nie zwiększać rozmiaru szkody przez np. brak właściwej rehabilitacji w początkowym okresie leczenia.