POMOC MEDYCZNA

odszkodowanie_pbok_oferta

Usługi Polskiego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych obejmują również pomoc medyczną. Partner strategiczny, jakim jest Klinika Rehabilitacji, to zespół najlepszych specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, ortopedii, neurologii i psychologii. Klinika obsługująca naszych klientów posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.

W ofercie znajdą Państwo szeroką gamę zabiegów kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych i masaży leczniczych. Zespół złożony z doświadczonych i wyszkolonych fizjoterapeutów, zapewni Państwu pełną i fachową opiekę oraz indywidualny plan terapii uwzględniający zalecenia lekarzy specjalistów.

Zasięg działalności

Klinika mieści się we Wrocławiu. Jednak zapewniamy możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy na terenie całego kraju.W zależności od potrzeb, świadczymy usługi zarówno w siedzibie we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 12-16 jak i w Państwa domu.

Kompleksowa Rehabilitacja w Klinice umożliwia naszym klientom szybki powrót do pełnej sprawności, skrócenie okresu nieobecności w pracy, zwiększenie efektywności leczenia chirurgicznego oraz w wielu przypadkach zmniejszenie ilości stosowanych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, co zmniejsza ryzyko działań ubocznych stosowanej farmakoterapii oraz obniża koszty leczenia!

Najlepsi fizjoterapeuci są teraz w zasięgu ręki! Na Państwa życzenie dotrą do nawet najtrudniej dostępnych miejscowości z całą aparaturą dostępną dotychczas jedynie w profesjonalnych gabinetach!

Dzięki dotacjom unijnym Klinika dysponuje najnowocześniejszą, innowacyjną, a przede wszystkim profesjonalną i skuteczną aparaturą stosowaną dotychczas jedynie w najlepszych Klinikach w Europie Zachodniej i USA zajmujących się fizjoterapią.

Zespół Kliniki dzięki wieloletnim szkoleniom i praktyce wyspecjalizował się w światowej klasy metodach diagnozy i terapii w pracy z Pacjentem, a o to niektóre kwalifikacje:

Metoda McKenzie (Mechanical Diagnosis and Therapy – MDT) zajmuje się biomechanicznym diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki. Metoda zawiera część diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną, a jej wartość diagnostyczna została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Metoda McKenzie sprawdza się bardzo dobrze w przypadku schorzeń kręgosłupa. Podczas ruchów kręgosłupa jądro miażdżyste ulega przesunięciu: do przodu przy ruchu przeprostnym, do tyłu przy zgięciu kręgosłupa w przód. To właśnie trwałe tyłoprzesunięcie jądra miażdżystego jest jedną głównych przyczyn powstania zespołów bólowych określanych jako “ból krzyża” czy “lumbago”. Terapeuta pracujący metodą McKenzie przywraca równowagę statyczno-dynamiczną kręgosłupa wykorzystując pozycję i ruch leczniczy. Ćwiczenia są wykonywane przede wszystkim przez samego pacjenta. Metoda ta daje pacjentowi niezależność i pozwala samodzielnie opanować nawroty choroby. Metoda Mckenziego znakomicie współgra z innymi metodami fizjoterapeutycznymi, m.in.: kinesjotaping, PNF.

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest metodą fizjoterapeutyczną dedykowaną przywracaniu utraconej funkcji. Polega m.in. na postrzeganiu chorego
w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała, co umożliwia bezbolesną pracę. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. PNF to cała gama ćwiczeń i działań obejmujących terapię na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie, połykanie, funkcjami które zostały upośledzone np. w wyniku udaru czy wypadku. W tej metodzie chory jest partnerem terapeuty, a on jego doradcą, razem określają zakres i granice działania.

Metoda Kaltenborn-Evjenth (Terapia Manualna) polega na diagnozowaniu i leczeniu dysfunkcji narządów ruchu przy pomocy rąk terapeuty. Obejmuje mobilizacje i manipulacje stosowane w przemyślany sposób w zależności od potrzeb. Jej charakterystyczne cechy to głównie praca na tkankach okołostawowych i stawach ruchami równoległymi lub prostopadłymi do płaszczyzny ćwiczebnej, jaką jest płaszczyzna równoległa do powierzchni wklęsłej stawu. Szeroko stosowane są techniki tkanek miękkich, w tym techniki mięśniowe opracowane przez Olafa Evjentha. Metoda jest otwarta na inne koncepcje i z nich też wiele czerpie.
Mobilizacja tkanek miękkich i punktów spustowych bólu. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dysfunkcji zalicza się urazy i przeciążenia tkanek miękkich tzn.: mięśni, ścięgien
i więzadeł. Terapia tych struktur anatomicznych to zbiór różnych technik, dzięki którym możemy uzyskać ich rozluźnienie i powrót do fizjologicznego napięcia. Najczęściej stosowane metody lecznicze to: techniki energizacji mięśniowej, rozluźnienie powięziowe, masaż funkcjonalny, stretching. Punkty spustowe bólu to miejsca szczególnie wrażliwe na ucisk umiejscowione w mięśniach lub na przebiegu ich ścięgien lub powięzi. Nie ma jasnej definicji określającej charakter i przyczyny ich powstawania. Naukowo udowodnione jest ich występowanie, nadmierna aktywność elektryczna, reagowanie na czynniki psychiczne. Teorie powstawania punktów spustowych są różne np.: hipoteza płytki końcowej (Simons i inni), model choroby korzeni nerwowych (Gunn i Fischer), torowanie w centralnym układzie nerwowym, ale wszystkie łączą prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego z odpowiednim pobudzeniem układu nerwowego. Występowanie punktów spustowych zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu, ogranicza elastyczność tkanek, wywołuje ból, może być przyczyną przeciążeń mechanicznych. Wyróżnia się punkty spustowe oraz punkty wrażliwe – wszystkie traktujemy jako punkty terapeutyczne tzn. takie na które możemy oddziaływać obniżając ich pobudliwość. Techniki lecznicze stosowane w obniżaniu pobudliwości tych punktów to ucisk, delikatny dotyk, rozciąganie, masaż kostką lodu. Dobór techniki zależy od intensywności bólu i rodzaju dysfunkcji.

Metoda NDT Bobath dla dorosłych – to badanie i terapia pacjentów z neurogennymi zaburzeniami o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym, czy urazowym. Przede wszystkim natomiast jest to koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych. W trakcie terapii stosuje się różne techniki, mające za zadanie ograniczanie niepoprawnych wzorców ruchowych i wywoływanie reakcji czuciowych, gdy ruch jest zbliżony do prawidłowego. W terapii metodą NDT-Bobath uczymy ruchu poprzez doświadczenia czuciowo-ruchowe, realizowane przez skórę i aparat ruchowy. Skóra przekazuje odczucie bólu, ucisku i temperatury, a aparat ruchowy przekazuje informacje dotyczące poczucia równowagi. Pacjent poznając swoje ciało uczy się nim posługiwać w sposób celowy.

Kinesiotaping – taping (nalepianie plastra) polega na umieszczeniu na ciele, w ściśle określony sposób, nierozciągliwego, lub elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie.Taping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej, ginekologicznej, onkologicznej. Kinesiotaping opiera się na stosowaniu specjalnej taśmy/plastra, którego grubość, ciężar właściwy i rozciągliwość są zbliżone do parametrów ludzkiej skóry. Kinesiotaping stymuluje zakończenia nerwowe na skórze, pozwala na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry, likwiduje zastoje i obrzęki limfatyczne oraz koryguje niewłaściwe pozycje partnerów stawowych, koryguje ułożenia powięzi i skóry i poprawia mikrokrążenia. Metoda ta przynosi efekty w korekcji postawy (wady postawy, skoliozy), terapii stanów pourazowych mięśni i stawów, zwichnięć i skręceń oraz znajduje zastosowanie w obszarach dotychczas niedostępnych dla fizjoterapii, takich jak terapia dolegliwości bólowych kobiet w czasie ciąży, czy też stały drenaż limfatyczny. Wykorzystanie kinesiotapingu w fizjoterapii wydajnie wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu, a także daje możliwość indywidualnego dopasowania dla potrzeb pacjenta.

Terapia cranio-sakralna (czaszkowo-krzyżowa) – badania czaszki ludzkiej wykazały, że czaszki zmniejszają i zwiększają swe zewnętrzne rozmiary w regularnych odstępach czasowych niezsynchronizowanych z rytmem oddechowym. Zaobserwowano również niezgodną ani z tętnem, ani z rytmem oddechowym pulsację opon mózgowych, związaną
z rytmem produkcji i absorpcji płynu mózgowo-rdzeniowego. Niewłaściwe tempo tych zmian może prowadzić do nieprawidłowe napięcia tkanki nie tylko w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, ale pośrednio również w całym ciele. Może to być przyczyną szeregu zaburzeń, bólów głowy, migren, bólów pleców, stawów kończyn. Powoduje również mrowienia i cierpnięcia kończyn, tzw. rwę kulszowa, udową, ramienną, a także zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, nerwice, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, nadmierna ruchliwość dzieci i dorosłych. Terapeuta poprzez odpowiednie ułożenie rąk na ciele pacjenta i delikatny dotyk może wyczuć rytm kranio-sakralny i wpłynąć na jego zwolnienie lub przyśpieszenie, czyli na jego normalizację, co równoważy te nieprawidłowe napięcia zapisane w szkielecie, mięśniach, stawach i powięziach. Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym i obarczonym chorobami organizmie istnieją wewnętrzne siły (mechanizmy kompensacyjne), które można wyzwolić zmobilizować w celu utrzymania lub powrotu do równowagi.

Neuromobilizacje – główną ideą metody leczenia poprzez neuromobilizacje jest diagnostyka układu nerwowego, także wegetatywnego, w aspekcie wykrywania patologicznych napięć wewnątrz i wokół struktur nerwowych oraz próba ich zlikwidowania poprzez bezpośrednie oddziaływania na nerw. Neuromobilizację można określić jako metodę diagnostyczno – leczniczą zaburzeń ruchomości (przesuwalności, ślizgu)tkanek układu nerwowego wobec tkanek sąsiadujących.

Radiologia w urazowości – dziedzina medycyny zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka wykorzystując różne metody badawcze. Badanie polega na przechodzeniu przez wybraną część ciała badanego kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Najczęściej tym detektorem jest promienioczuła błona fotograficzna (klisza rentgenowska). Wykorzystywana jest różnica w zdolności do pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki. Kość jest najsilniej pochłaniającą promieniowanie rentgenowskie tkanką ustroju. Spowodowane to jest obecnością znacznie większej ilości związków nieorganicznych – soli mineralnych w porównaniu z innymi tkankami. Badanie pozwala na ustalenie lokalizacji, typu i stopnia nasilenia zmian patologicznych szkieletu oraz rozstrzyga o rozpoznaniu złamania kości, bądź zwichnięcia stawu. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do czytania i rozpoznawania dokumentacji radiologicznej.

Trening stabilizacyjno-funkcjonalny – obejmuje specyficzne techniki treningu stabilizacyjnego dla poszczególnych segmentów ruchowych. “Trening stabilizacyjny na przyborach” obejmuje wykorzystanie maszyn dla specyficznego odcinkowego treningu stabilizacyjnego. Pomaga ugruntować partie ciała, które są hipermobilne, bądź które potrzebują być wzmocnione.

Medyczny Trening Terapeutyczny – budowa stabilizacji przy urazach kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Układanie planu treningowego pod kątem dysfunkcji danego pacjenta uwzględniając aspekty psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczno-metodyczne. Włączamy do terapii, poprzez system instruktarzowy, członków Rodziny, opiekunów lub wolontariusz.

Kompleksowa Fizykoterapia – zakupiony dzięki pomocy Unii Europejskiej profesjonalny, nowoczesny sprzęt wspomagający terapię za pomocą bodźców fizykalnych, pobieranych
z natury lub wytwarzanych przez poszczególne urządzenia. Dysponujemy m.in.: elektroterapią, laseroterapią, magnetoterapią, krioterapią, światłolecznictwem, itp.
Innowacyjne platformy stabilizacyjne i wibracyjne – niezbędne w pracy nad stabilizacją całego ciała lub poszczególnych jego części.

Wszystkie metody, którymi się posługujemy, potwierdzone są certyfikatami i dyplomami.